www.vasvikmedia.no

Kristne møteopptak på MP3 (ca 20MB pr tale)

Finn møteopptak


VASVIK MEDIA

YouTube og Facebook!

Ønsker du å støtte arbeidet til VASVIK MEDIA?
VIPPS til 518782 eller bruk konto 3325.21.51899

384 taler - 5819 avspillinger

Lista er lang med mange taler. Du kan velge taler øverst på siden!

#
Spilletid
1.
187
Anne Furnes
'De 2 hagene - Edens hage og Getsemane'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
--:--
2.
107
Arne Gundersen
'Den Hellige Ånd som forherliger Kristus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
3.
65
Arne Gundersen
'Er vi grepet av Jesus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
4.
41
Arne Gundersen
'Abraham ble en forbeder'
Saron - Bryne
(2015)
Blå Kors helg
--:--
5.
41
Arne Gundersen
'Jeg vil igjen ta meg av deg'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
6.
69
Arvid Bentsen
'Jerusalem'
Hovsherad
(2017)
--:--
7.
82
Aud Karin Kjølvik Ringvoll
'Den Hellige Ånd sin oppgave er å vise oss Kristus'
Furutangen, Randøy
(2018)
Pinsestevne
--:--
8.
87
Bernt Stray
'Ved Jesu føtter'
Hovsherad
(2017)
--:--
9.
80
Bernt Stray
'En sann og en falsk tro'
Hovsherad
(2016)
--:--
10.
37
Bjørn Storm Johansen
'Alt i Kristus'
Lye forsamlinghus
(2016)
--:--
11.
22
Bjørn Storm Johansen
'Gjort til synd for oss'
Lye forsamlinghus
(2016)
--:--
12.
16
Bjørn Storm Johansen
'Paulus på Areopagos'
Lye forsamlinghus
(2016)
--:--
13.
30
Bjørn Storm Johansen
'Hva er det kristne budskapet'
Fogn bedehus
(2015)
--:--
14.
57
Bjørn Storm Johansen
'Vokt dere for falsk lære'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
15.
33
Brit Høien Clausen
'Alt er nytt'
Forus
(2015)
--:--
16.
66
Charles Hansen
'Islam og israel'
Forsand bedehus
(2018)
--:--
17.
48
Charles Hansen
'Lammets bryllup'
Forsand bedehus
(2018)
--:--
18.
110
Charles Hansen
'Riket for Israel - tusenårsriket'
Forsand bedehus
(2018)
--:--
19.
69
Charles Hansen
'Vårt forhold til Israel og profetordet'
Forsand bedehus
(2018)
--:--
20.
85
Charles Hansen
'Tegn i naturen'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
21.
30
Charles Hansen
'Den store rystelsen'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
22.
83
Charles Hansen
'Hvem er de 144000 i Johannes Åpenbaring'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
23.
6
Charles Hansen
'Israels folk'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
24.
5
Charles Hansen
'Israels Land'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
25.
9
Charles Hansen
'Moralskle Tegn'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
26.
17
Charles Hansen
'Når dekket blir tatt bort'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
--:--
27.
25
Charles Hansen
'Jesu endetidstale - Matt 25,1-30 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
28.
12
Charles Hansen
'Antikrist og Israel - 5'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
--:--
29.
1
Charles Hansen
'Dem tilhører gudstjenesten - 4'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
--:--
30.
16
Charles Hansen
'Entetidens trengsel - 3'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
--:--
31.
30
Charles Hansen
'Teknologiske tegn i tiden - 2'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
--:--
32.
24
Charles Hansen
'Vårt forhold til Israel og profetordet-1'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
--:--
33.
15
Charles Hansen
'Når Han tar dekket bort'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevnet Ordet&Israel
--:--
34.
18
Charles Hansen
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over Guds hus'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
35.
32
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 1'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
--:--
36.
9
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 2'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
--:--
37.
8
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 3'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
--:--
38.
13
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 4'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
--:--
39.
16
Charles Hansen
'Det jordiske håp og det himmelsk håp'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
40.
11
Charles Hansen
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den erobrede konge'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
41.
6
Charles Hansen
'Nokre knurra'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
--:--
42.
21
Charles Hansen
'Nokre vart avgudsdyrkarar og nokre dreiv hor'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
--:--
43.
18
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (1 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
--:--
44.
10
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (2 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
--:--
45.
7
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (3 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
--:--
46.
22
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (4 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
--:--
47.
8
Chris Rosebrough
'Gud er hellig'
Holmavatn
(2016)
--:--
48.
13
Chris Rosebrough
'Jesus alene'
Holmavatn
(2016)
--:--
49.
10
Chris Rosebrough
'Nåden alene'
Holmavatn
(2016)
--:--
50.
12
Chris Rosebrough
'Tro i hjemmet'
Holmavatn
(2016)
--:--
51.
8
Chris Rosebrough
'Troen alene'
Holmavatn
(2016)
--:--
52.
36
Curt Westman
'Hvem blir frelst - 1'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
53.
24
Curt Westman
'Kan troen være forgjeves - 5'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
54.
33
Curt Westman
'Korsets evangelium - 2'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
55.
26
Curt Westman
'Kristuslivets realiteter - 6'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
56.
43
Curt Westman
'Oppreist med Kristus - 4'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
57.
25
Curt Westman
'Søk det som er der oppe - 3'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
58.
11
Dagfinn Nese
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen på Golgata'
Lyngmo i Sogn
(2016)
--:--
59.
8
Dagfinn Nese
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den forkasta byggesteinen'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
60.
16
Dagfinn Sandal
'Den gråt som behager Herren'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
61.
33
Dagfinn Sandal
'Der hvor jesus setter oss stevne'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
62.
61
Dagfinn Sandal
'Et salig plassbytte'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
63.
20
Dagfinn Sandal
'Hellig uro og vanntroens kulde'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
64.
12
Daniel Yahav
'Bilder på korset i det gamle testamentet - 3'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
65.
9
Daniel Yahav
'Det kommer liv i de tørre ben i dalen - 1'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
66.
7
Daniel Yahav
'Israel idag i lys av det profetiske ord - 2'
Ålesund
(2015)
--:--
67.
19
Edvard Foss
'En hovedsak'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
68.
18
Edvard Foss
'Han alene er min frelse'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
69.
14
Eivind Flå
'Hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt'
Israel
(2017)
Andakt i synagogen i hotell i Natanja
--:--
70.
13
Eivind Flå
'Men Gud som alltid lar oss vinne seier'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
71.
8
Eivind Flå
'Se det menneske'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
72.
11
Eivind Flå
'Tre beretninger fra Israels ørkenvandring - 1'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
73.
19
Eivind Flå
'Tre beretninger fra Israels ørkenvandring -2'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
74.
53
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 1'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
75.
10
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 2'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
76.
9
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 3'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
--:--
77.
10
Eivind Flå
'Herren åpner de blindes øyner'
Vigrestad misjonshus
(2016)
--:--
78.
49
Eivind Flå
'Hvem stoler du på deg selv eller Kristus'
Vigrestad misjonshus
(2016)
--:--
79.
5
Eivind Flå
'Vi går like opp til Jerusalem'
Vigrestad misjonshus
(2016)
--:--
80.
11
Eivind Flå
'Universets sentrum - 1'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
81.
3
Eivind Flå
'Universets sentrum - 2'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
82.
5
Eivind Flå
'Universets sentrum - 3'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
83.
4
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Alt er tomhet - litt om forfatteren av boken - T1'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
84.
5
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Alt har sin tid - T4'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
85.
1
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Bibelens verdikommisjon - Kunsten å være fornoeyd - T2'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
86.
3
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Intet nytt under solen - 3'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
87.
4
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Røsten fra slangen i Edens hage - T5'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
88.
1
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Tenk på din skaper'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
89.
18
Eivind Flå
'Guds fulle rustning - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
90.
7
Eivind Flå
'Guds fulle rustning - T2'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
91.
10
Eivind Flå
'Tilfluktstedene'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
92.
5
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 1'
Lyngdal
(2018)
Bibelcamp
--:--
93.
2
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 2'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
94.
15
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 3'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
95.
4
Erik Furnes
'Hiskia'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
96.
37
Erik Furnes
'Livet med det gode håp'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
97.
16
Erik Furnes
'Sjå og lev.mp3'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
98.
5
Erik Furnes
'TIL GUDS ÆRE ÅLEINA'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
99.
12
Erik Furnes
'Dere er Guds utvalgte'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
--:--
100.
10
Erlend Hardang
'Så høyt har Gud elsket dere - Joh 3,16'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
101.
47
Gordon Tobiassen
'Skatten i åkeren'
De Fries Forsamling, Verdalen
(2018)
--:--
102.
59
Gordon Tobiassen
'De siste dager og endetider'
Moi bedehus
(2018)
--:--
103.
11
Gordon Tobiassen
'Hva fortrinn har Israel?'
Skjæveland bedehus
(2018)
--:--
104.
26
Gordon Tobiassen
'Guds plan for Midtøsten'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevnet Ordet&Israel
--:--
105.
3
Gordon Tobiassen
'Israel_Idag_2017'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
106.
2
Gordon Tobiassen
'For jøde først'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
107.
8
Gordon Tobiassen
'KRISTUS I SALMENE - Kristus øvstepresten'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
108.
33
Gordon Tobiassen
'GT-Alle vart døypte til Moses i skya og i havet'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
--:--
109.
9
Gordon Tobiassen
'GT-Kva er så spesielt med folket og landet Israel'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
110.
34
Gunnstein Nes
'Politiske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
111.
17
Gunnstein Nes
'Guds frelse til Israels folk og land - 1'
Fredheim Arena
(2017)
--:--
112.
45
Gunnstein Nes
'Guds frelse til Israels folk og land - 2'
Fredheim Arena
(2017)
--:--
113.
22
Gunnstein Nes
'Sjå eg kjem snart'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevnet Ordet&Israel
--:--
114.
10
Gunnstein Nes
'Herrens_hoegtider-3Mos23'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
115.
9
Gunnstein Nes
'Eg er trufast'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
116.
8
Gunnstein Nes
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over folkeslaga i Josafats dal'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
117.
10
Gunnstein Nes
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den rettferdige kongen'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
118.
7
Gunnstein Nes
'KRISTUS I SALMENE - Kristus og brura'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
119.
10
Gunnstein Nes
'Bønnerett og barnerett - T2'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
--:--
120.
8
Gunnstein Nes
'Mannens ansvar i heimen - T4'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
--:--
121.
5
Gunnstein Nes
'Men nå ER vi Guds born - T1'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
--:--
122.
4
Gunnstein Nes
'Vokt fårene - Hyrdeansvaret - T3'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
--:--
123.
12
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 1'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
124.
5
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 2'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
125.
6
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 3'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
126.
1
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 4'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
127.
31
Gunnstein Nes
'Nokre freista Kristus'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
--:--
128.
12
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T1'
Vigrestad misjonshus
(2014)
--:--
129.
5
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T2'
Vigrestad misjonshus
(2014)
--:--
130.
3
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T3'
Vigrestad misjonshus
(2014)
--:--
131.
2
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T4'
Vigrestad misjonshus
(2014)
--:--
132.
28
Håkon C Hartvedt
'En underlig historie'
Holmavatn
(2018)
Inspirasjonshelg Evangelisten
--:--
133.
19
Hans Kristoffer Goa
'David og Mefiboset - Til bord med Kongen'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
134.
27
Hans Kristoffer Goa
'Kvinnen ved Sykars brønn'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
135.
7
Hans Kristoffer Goa
'Tabor'
Saron - Bryne
(2015)
--:--
136.
20
Irene Krokeide Alnes
'Guds hjerte'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
137.
11
Irene Krokeide Alnes
'Hjelpende hender.mp3'
Ogna bedehus
(2017)
--:--
138.
31
Jakob Bårdsen
'Guds trøst'
Berøa Langåker
(2018)
--:--
139.
36
Jan Bygstad
'Er Gud i GT og NT den samme'
Frøyland forsamlingshus
(2017)
1.mai møte
--:--
140.
21
Jogeir Lianes
'Skapelse eller evolusjon'
Kleppe bedehus
(2017)
1,mai møte
--:--
141.
70
Johan Halsne
'Betydningen av at Jesus reiste fra jorden til Himmelen'
Furutangen, Randøy
(2018)
Pinsestevne
--:--
142.
9
Johan Halsne
'Der Kongens Ord er der er det kraft'
Åkrahallen
(2017)
Andakt på Bedehussang
--:--
143.
5
Johan Halsne
'La meg få høre om Jesus'
Åkrahallen
(2017)
Andakt på Bedehussang
--:--
144.
18
Johan Halsne
'Jeg kommer snart'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
145.
18
Johan Halsne
'Josef'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
146.
6
Johan Halsne
'Nåde - 1'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
147.
1
Johan Halsne
'Nåde - 2'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
148.
4
Johan Halsne
'NÅDE i praksis - Invitasjon til det store gjesteb'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
--:--
149.
5
Johan Halsne
'Vi har en yppersteprest'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
--:--
150.
32
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 1'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta påskemøter
--:--
151.
6
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 2'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
--:--
152.
6
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 4'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
--:--
153.
12
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 1'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
154.
4
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 2'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
155.
5
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 3'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
156.
3
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 4'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
157.
4
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 5'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
158.
4
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 6'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
159.
5
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 1'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøte
--:--
160.
6
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 2'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
161.
3
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 3'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
162.
4
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 4'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
--:--
163.
4
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T1'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
--:--
164.
1
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T2'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
--:--
165.
1
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T3'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
--:--
166.
1
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T4'
Mosby bedehus
(2014)
Vintgerbibelkurs
--:--
167.
10
John Roger Nesje
'Teknologiske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
168.
11
John Roger Nesje
'Herrens pakter'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
169.
5
John Roger Nesje
'GUDS ULIKE DOMMER - For Kristi domstol'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
170.
15
John Skåland
'6dagers krigen i 1967'
Kvinatun
(2018)
Mannsweekend
--:--
171.
30
Johnn Hardang
'His eyes is on the sparrow (Eva Vea synger sangen til slutt)'
Åkrahallen
(2016)
Bedehussang
--:--
172.
11
Johnn Hardang
'Jeg vil heller ha Jesus (Irene Vestvik synger sangen til slutt)'
Åkrahallen
(2016)
Bedehussang
--:--
173.
33
Johnn Hardang
'Dagen da døden døde'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
174.
18
Johnn Hardang
'Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag'
Framnes
(2016)
--:--
175.
38
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (1 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
176.
22
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (2 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
177.
8
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (3 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
178.
14
Jon Håvard Gundersen
'Gud hører deg Har bøyd sitt øre ned til deg - Salme 17'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta møte
--:--
179.
17
Jørgen Tønnesen
'Jesu endetidstale - Matt 24,1-28 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
180.
18
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 1'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
181.
9
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 2'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
182.
12
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 3'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
183.
16
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 4'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
184.
20
Jørgen Tønnesen
'Guds_lam'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
185.
9
Jørgen Tønnesen
'Moses valgte heller å lide ondt'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
186.
5
Justin Peters
'Falsk lære (2) - spørsmålsrunde fortsetter'
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
187.
1
Justin Peters
'Heavenly tourism'
Kilden, Nærbø
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
188.
10
Justin Peters
'Vokt dere for de falske profeter - del1 (med norsk tolk)'
Misjonshuset, Kristiansand
(2015)
--:--
189.
2
Justin Peters
'Vokt dere for de falske profeter - del2 (med norsk tolk)'
Misjonshuset, Kristiansand
(2015)
--:--
190.
2
Justin Peters
'Clouds without water - False prophets'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
191.
3
Justin Peters
'Dangerous doctrines'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
192.
6
Justin Peters
'Falsk lære (1)'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
193.
1
Justin Peters
'Falsk lære (2) 15min + spørsmålsrunde'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
194.
3
Justin Peters
'How to hear Gods voice today'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
195.
6
Justin Peters
'Hurting healings'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
196.
5
Justin Peters
'The Morass of Moralism - Seeker Sensitive'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
--:--
197.
67
Karl Johan Kjøde
'Tro og virkelighet - Er tro blind'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
--:--
198.
14
Kjell Dahlene
'Begravet med Ham'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
--:--
199.
18
Kjell Dahlene
'Herrens kalk - samfunnsmåltid - 2'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
--:--
200.
8
Kjell Dahlene
'Herrens kalk samfunnsmåltid - 1'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
--:--
201.
3
Kjell Dahlene
'Maria Magdalena'
Salem, Sola
(2017)
Sareptamøter påskemøter
--:--
202.
9
Kjell Dahlene
'Gi meg igjen din frelses fryd - Salme 51-14'
Frøyland forsamlingshus
(2015)
--:--
203.
4
Kjell Furnes
'Moralske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
204.
7
Kjell Furnes
'Jesu endetidstale - Matt 25,31-46 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
--:--
205.
6
Kjell Furnes
'Herrens folk - Israel og menigheten'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
206.
6
Kjell Furnes
'Alle åt den same åndelige maten og drakk den sam'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
--:--
207.
50
Klaus Muff
'Drikk av Kilden'
Varhaug misjonshus
(2017)
--:--
208.
66
Klaus Muff
'Glemmende Det som ligger bak'
Varhaug misjonshus
(2017)
--:--
209.
4
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2018)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
--:--
210.
6
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2018)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
--:--
211.
1
Knut Skårland
'At Kristus må få bo i deres hjerte'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
212.
4
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2017)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
--:--
213.
23
Knut Skårland
'Har Gud flyttet inn i ditt hjerte'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
214.
12
Knut Skårland
'Jesus er håpet for en håpløs verden'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
215.
8
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Også vi vil være som de andre'
Vigrestad misjonshus
(2018)
Ungdomsuke
--:--
216.
4
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Jesus kommer igjen'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
--:--
217.
3
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Noa - 1'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
--:--
218.
3
Kurt Urhaug
'70-tallet i beibelen'
Saron - Bryne
(2018)
Blå Kors helg
--:--
219.
4
Kurt Urhaug
'Israels løfter'
Saron - Bryne
(2018)
Blå Kors helg
--:--
220.
4
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (4 av 6)'
Saron - Bryne
(2018)
Møtuke
--:--
221.
9
Kurt Urhaug
'Kristus i Salmane'
Holmavatn
(2017)
Inspirasjonshelg Evangelisten
--:--
222.
3
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Eselet - 1'
Saron - Bryne
(2017)
Blå-Kors helg
--:--
223.
3
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Kamelen - 4'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
224.
18
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Lammet -3'
Saron - Bryne
(2017)
Blå-Kors helg
--:--
225.
4
Kurt Urhaug
'Den korsfestedes triumf - 1'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
226.
6
Kurt Urhaug
'Den korsfestedes triumf - 2'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
227.
2
Kurt Urhaug
'Jesus lever'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
228.
20
Kurt Urhaug
'KurtUrhaug-Treskeplassen.mp3'
Holmavatn
(2016)
Inspirasjonshelg Evangelisten
--:--
229.
8
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 1'
Saron - Bryne
(2016)
--:--
230.
7
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 2'
Saron - Bryne
(2016)
--:--
231.
5
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 3'
Saron - Bryne
(2016)
--:--
232.
4
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 4'
Saron - Bryne
(2016)
--:--
233.
1
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Dragen - 2'
Saron - Bryne
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
234.
1
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 1'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
235.
3
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 2'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
236.
1
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 3'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
237.
2
Kurt Urhaug
'Den tredje dagen'
Holmavatn
(2015)
Inspirasjonshelg
--:--
238.
2
Kurt Urhaug
'Doggdråpen - en gave - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
239.
1
Kurt Urhaug
'KurtUrhaug-Doggdraapen-en_gave-2.mp3'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
240.
15
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (1 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
--:--
241.
15
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (2 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
--:--
242.
18
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (3 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
--:--
243.
16
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (5 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
--:--
244.
4
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (6 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
--:--
245.
5
Lars Dale
'Tro og overtalselse'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
--:--
246.
3
Lars Olav Gjøra
'Tro og frelsesvisshet'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
--:--
247.
11
Leif Solheim
'La oss legge av synden som tynger'
Holmavatn
(2017)
Inspirasjonshelg Evangelisten
--:--
248.
14
Leif Solheim
'Alle ting samvirker til det gode'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
249.
8
Leif Solheim
'Hvor er det blitt av gnisten'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
250.
11
Leif Solheim
'Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
251.
12
Leiv Roald Thu
'Tatovering'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
252.
12
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 1'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
253.
7
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 2'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
254.
7
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 3'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
255.
4
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 4'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
256.
3
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 5'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
257.
5
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 6'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
258.
24
Magnar Birkedal
'Men alle de som tok imot Ham gav han rett til å bli Guds barn'
Moi bedehus
(2017)
--:--
259.
7
Magnar Birkedal
'Mellommannen'
Tau bedehus
(2017)
--:--
260.
3
Magnar Birkedal
'Vismenn fra Østen ville finne Messias'
Tau bedehus
(2017)
--:--
261.
7
Margit Hunemo
'Et liv i nåde og kjennskap'
Bore bedehus
(2017)
--:--
262.
7
Margit Hunemo
'I min stad'
Kleppe bedehus
(2017)
--:--
263.
6
Margit Hunemo
'I stilla og tillit skal din styrke vera - Jes.30,15-1'
Kleppe bedehus
(2017)
--:--
264.
7
Margit Hunemo
'Vi bor ei her'
Kleppe bedehus
(2017)
--:--
265.
3
Margit Hunemo
'Livsforvandlende førstehjelp'
Bore bedehus
(2016)
--:--
266.
2
Margit Hunemo
'Det var en som var villig å dø i mitt sted'
Orre bedehus
(2016)
--:--
267.
3
Margit Hunemo
'Du kjem ikkje utanom Jesus'
Sele bedehus
(2016)
--:--
268.
4
Marie Lode
'Hvem er Jesus'
Varhaug misjonshus
(2016)
--:--
269.
4
Marie Lode
'Jesus livets brød'
Varhaug misjonshus
(2016)
--:--
270.
5
Marie Lode
'Vårt hjemland er Himmelen'
Varhaug misjonshus
(2016)
--:--
271.
3
Marie Lode
'Den blindfødde'
Kvitsøy bedehus
(2015)
--:--
272.
2
Marie Lode
'Herren kaller Samuel'
Kvitsøy bedehus
(2015)
--:--
273.
1
Marie Lode
'Jesus blir bundet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
--:--
274.
3
Marie Lode
'Juleevangeliet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
--:--
275.
3
Marie Lode
'Simeon i templet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
--:--
276.
3
Marie Lode
'Guds rustning - 1'
Nærbø bedehus
(2015)
--:--
277.
2
Marie Lode
'Guds rustning - 2'
Nærbø bedehus
(2015)
--:--
278.
2
Marie Lode
'Guds rustning - 3'
Nærbø bedehus
(2015)
--:--
279.
3
Marie Lode Hornnes
'Den rike unge mannen'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
280.
3
Marie Lode Hornnes
'Gå inn gjennom den trange porten'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
281.
3
Marie Lode Hornnes
'Guds Ords mottakelse i Tessalonikia'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
282.
5
Marie Lode Hornnes
'Rik i Gud'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
283.
3
Marie Lode Hornnes
'Rom 12 1-2'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
284.
6
Marie Lode Hornnes
'Se jeg står for døren og banker'
Vigrestad misjonshus
(2017)
--:--
285.
30
Marit Stokken
'To vinger - Ordet og bønnen'
Ogna bedehus
(2017)
--:--
286.
4
Marwaan Beem
'Isaak og Ismael'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
287.
24
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Hvordan blir en født på ny?'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
--:--
288.
13
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Jesus er Det levende vannet'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
--:--
289.
9
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Jesus kommer snart'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
--:--
290.
4
Michael Ots
'Why believing at all'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferansen
--:--
291.
6
Mikael Järlestrand
'Historien om Peter fra Mat 26-30'
Vigrestad misjonshus
(2017)
Andakt i påskekonsert
--:--
292.
39
Nils Kåre Strøm
'Forandring'
Talgje
(2017)
--:--
293.
5
Odd Sverre Hove
'Israel i dag'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
294.
15
Ola Grytten
'Er Israel en aparteidstat'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne
--:--
295.
10
Ola Tulluan
'Romerbrevet 11 - T1.mp3'
Tonstadli
(2018)
--:--
296.
9
Ola Tulluan
'Romerbrevet 11 - T2.mp3'
Tonstadli
(2018)
--:--
297.
10
Olaf Aamodt
'Vårt nye legeme'
Moi bedehus
(2015)
--:--
298.
24
Per Braaten
'Egypt i det profetiske ord'
Klippen, Sandnes
(2015)
--:--
299.
4
Per Nygard
'Dess fastere har vi det profetiske ord - T2'
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
300.
3
Per Nygard
'Dess fastere har vi det profetiske ord - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
301.
7
Per Nygard
'Utsendt av Gud'
Framnes
(2014)
--:--
302.
19
Per Tjøstheim
'Jesus kommer igjen 2 ganger'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
303.
9
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 1'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
304.
4
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 2'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
305.
5
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 3'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
306.
2
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 4'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
307.
3
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 5'
Saron - Bryne
(2017)
--:--
308.
24
Per Tveten
'Hjelpesløses hjelper - Salme 121'
Tau bedehus
(2017)
--:--
309.
18
Per Tveten
'Kontrast'
Tau bedehus
(2017)
--:--
310.
12
Per Tveten
'Vanskelig eller umulig?'
Tau bedehus
(2017)
--:--
311.
4
Petter Olsen
'Den bortkomne og den hjemmeværende sønnen'
Saron - Bryne
(2013)
--:--
312.
9
Rune Ludvigsen
'Når Kristus VÅRT LIV åpenbares'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
313.
5
Rune Ludvigsen
'Herrens Ord'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
314.
1
Rune Ludvigsen
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over den store hvite trone'
Lyngmo i Sogn
(2016)
--:--
315.
76
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
316.
4
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
317.
5
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
318.
3
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 4'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
319.
15
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
320.
7
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
321.
9
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
322.
3
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 4'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
323.
6
Sagrusten
'Kan vi stole på Bibelen'
Salem, Stavanger
(2016)
--:--
324.
18
Seth Postell
'Guds utvelgelse av Israel i lys av 1 Mos 1-28'
Grimstad
(2017)
Sommerstevnet OrdetOgIsrael
--:--
325.
25
Seth Postell
'Gud elsker Gaza'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
326.
24
Seth Postell
'Guds utvelgelse av Israel i lys av 1.Mos 1-28'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
327.
24
Seth Postell
'Nøkkelen til Guds frelsesplan'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
--:--
328.
3
Sigmund Måge
'Jesus er livet'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
329.
4
Sigmund Måge
'Jesus kommer igjen'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
330.
2
Sigmund Måge
'Jesus alene'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
--:--
331.
8
Sigmund Måge
'Den gode Hyrde'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
332.
2
Sigmund Måge
'Herren er nær'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
--:--
333.
48
Sølve Salte
'Jesus ta kontrollen'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta møte
--:--
334.
4
Sølve Salte
'Bibelen eller biskopene?'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
--:--
335.
12
Steinar Handeland
'Stormtid over jorden'
Framnes
(2014)
--:--
336.
25
Steinar Harila
'De tørre ben i dalen'
Nærbø bedehus
(2016)
--:--
337.
15
Steinar Harila
'Jeg vil igjen ta meg av deg'
Nærbø bedehus
(2016)
--:--
338.
16
Steinar Harila
'Visste du bare hva som tjente til ditt beste - Luk'
Nærbø bedehus
(2016)
--:--
339.
3
Steinar Harila
'Forteller om arbeidet i Hjelp til Russland'
Saron - Bryne
(2016)
Tatt opp via mobiltelefon
--:--
340.
7
Stig Skarstein
'Abraham som bilde på vår himmelske far - Mat24'
Talgje bedehus
(2017)
--:--
341.
5
Stig Skarstein
'Nikodemus møter Jesus'
Talgje bedehus
(2017)
--:--
342.
6
Stig Skarstein
'Prøvelse og trøst'
Talgje bedehus
(2017)
--:--
343.
19
Torgeir Lauvås
'LYS VAAKEN - Lysterapi hos Jesus - 2'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
--:--
344.
2
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN - Et tempel for Den Hellige Ånd - 4'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
--:--
345.
4
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN Nåde den som sover - 1'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
--:--
346.
4
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN Våkne øyner og ører - 3'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
--:--
347.
26
Trygve Vasvik
'Mot kveldstid skal det bli lys'
Moi bedehus
(2015)
--:--
348.
12
Trygve Vasvik
'Forløsningen'
Saron - Bryne
(2013)
--:--
349.
6
Trygve Vasvik
'Oppfyllte og uoppfyllte profetier'
Saron - Bryne
(2013)
--:--
350.
17
Vidar Brautaset
'Jesu endetidstale - 30.09.17 Matt 24,29-51'
Gavelstad gjestegård
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
--:--
351.
22
Vidar Brautaset
'Jesus vil gi deg det levende vann'
Hovsherad
(2018)
Teltmøter
--:--
352.
6
Vidar Brautaset
'Elieser henter en brud til Isak'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
353.
2
Vidar Brautaset
'Elimelek og Nooimi'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
354.
41
Vidar Brautaset
'Fyllt med Den Hellige Ånd'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
355.
4
Vidar Brautaset
'Josef som forbilde på Jesus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
356.
2
Vidar Brautaset
'Mester hva skal jeg gjøre for å arve evig liv'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
--:--
357.
4
Vidar Brautaset
'Gud frir deg ut fra undertrykkeren'
Vigrestad misjonshus
(2016)
--:--
358.
4
Vidar Brautaset
'Fristaden Kristus'
Hovsherad
(2015)
--:--
359.
1
Vidar Brautaset
'Ta til deg næring mens du er på gjennomreis'
Hovsherad
(2015)
--:--
360.
19
Vidar Brautaset
'Var det ikke for Herrens miskunn var det forbi med oss'
Hovsherad
(2015)
--:--
361.
16
Willy Jess
'Han vil gi dere hvile'
Saron - Bryne
(2013)
--:--
362.
10
Willy Mæland
'Forsoningen.mp3'
Moi bedehus
(2018)
--:--
363.
6
Willy Mæland
'Hovedlinjer i Skriften - 1'
Moi bedehus
(2018)
--:--
364.
5
Willy Mæland
'Hovedlinjer i Skriften - 2'
Moi bedehus
(2018)
--:--
365.
8
Willy Mæland
'Om dette har vi meget å si - Hebr 5-11 Kristus so'
Moi bedehus
(2018)
--:--
366.
8
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 1'
Moi bedehus
(2017)
--:--
367.
6
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 2'
Moi bedehus
(2017)
--:--
368.
4
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 3'
Moi bedehus
(2017)
--:--
369.
9
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 4'
Moi bedehus
(2017)
--:--
370.
16
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 5'
Moi bedehus
(2017)
--:--
371.
4
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 6'
Moi bedehus
(2017)
--:--
372.
9
Willy Mæland
'I de siste dager skal det komme vanskelige tider'
Moi bedehus
(2017)
--:--
373.
10
Åsmund Steinnes
'Ein heilag Gud'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
--:--
374.
44
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (1 av 2)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
--:--
375.
54
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (2 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
--:--
376.
16
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (3 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
--:--
377.
5
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (4 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
--:--
378.
18
Øystein Persson
'Løftets barn - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
379.
4
Øystein Persson
'Løftets barn - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
380.
4
Øystein Persson
'Løftets barn - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
--:--
381.
13
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (1)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
382.
7
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (2)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
383.
6
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (3)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--
384.
16
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (4)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
--:--