www.vasvikmedia.no

Kristne møteopptak på MP3 (ca 20MB pr tale)

Finn møteopptak


VASVIK MEDIA

YouTube og Facebook!

Ønsker du å støtte arbeidet til VASVIK MEDIA?
VIPPS til 518782 eller bruk konto 3325.21.51899

384 taler - 4053 avspillinger

Lista er lang med mange taler. Du kan velge taler øverst på siden!

#
1.
56
Anne Furnes
'De 2 hagene - Edens hage og Getsemane'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
2.
62
Arne Gundersen
'Den Hellige Ånd som forherliger Kristus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
3.
46
Arne Gundersen
'Er vi grepet av Jesus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
4.
26
Arne Gundersen
'Abraham ble en forbeder'
Saron - Bryne
(2015)
Blå Kors helg
5.
30
Arne Gundersen
'Jeg vil igjen ta meg av deg'
Saron - Bryne
(2015)
6.
36
Arvid Bentsen
'Jerusalem'
Hovsherad
(2017)
7.
42
Aud Karin Kjølvik Ringvoll
'Den Hellige Ånd sin oppgave er å vise oss Kristus'
Furutangen, Randøy
(2018)
Pinsestevne
8.
41
Bernt Stray
'Ved Jesu føtter'
Hovsherad
(2017)
9.
40
Bernt Stray
'En sann og en falsk tro'
Hovsherad
(2016)
10.
25
Bjørn Storm Johansen
'Alt i Kristus'
Lye forsamlinghus
(2016)
11.
9
Bjørn Storm Johansen
'Gjort til synd for oss'
Lye forsamlinghus
(2016)
12.
8
Bjørn Storm Johansen
'Paulus på Areopagos'
Lye forsamlinghus
(2016)
13.
16
Bjørn Storm Johansen
'Hva er det kristne budskapet'
Fogn bedehus
(2015)
14.
20
Bjørn Storm Johansen
'Vokt dere for falsk lære'
Saron - Bryne
(2015)
15.
10
Brit Høien Clausen
'Alt er nytt'
Forus
(2015)
16.
39
Charles Hansen
'Islam og israel'
Forsand bedehus
(2018)
17.
40
Charles Hansen
'Lammets bryllup'
Forsand bedehus
(2018)
18.
43
Charles Hansen
'Riket for Israel - tusenårsriket'
Forsand bedehus
(2018)
19.
19
Charles Hansen
'Vårt forhold til Israel og profetordet'
Forsand bedehus
(2018)
20.
28
Charles Hansen
'Tegn i naturen'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
21.
21
Charles Hansen
'Den store rystelsen'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
22.
18
Charles Hansen
'Hvem er de 144000 i Johannes Åpenbaring'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
23.
8
Charles Hansen
'Israels folk'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
24.
9
Charles Hansen
'Israels Land'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
25.
11
Charles Hansen
'Moralskle Tegn'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
26.
10
Charles Hansen
'Når dekket blir tatt bort'
Å bedehus, Lyngdal
(2017)
27.
10
Charles Hansen
'Jesu endetidstale - Matt 25,1-30 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
28.
13
Charles Hansen
'Antikrist og Israel - 5'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
29.
9
Charles Hansen
'Dem tilhører gudstjenesten - 4'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
30.
10
Charles Hansen
'Entetidens trengsel - 3'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
31.
24
Charles Hansen
'Teknologiske tegn i tiden - 2'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
32.
10
Charles Hansen
'Vårt forhold til Israel og profetordet-1'
Å bedehus, Lyngdal
(2016)
33.
8
Charles Hansen
'Når Han tar dekket bort'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevnet Ordet&Israel
34.
8
Charles Hansen
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over Guds hus'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
35.
17
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 1'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
36.
10
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 2'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
37.
8
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 3'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
38.
8
Charles Hansen
'Tidshusholdningene - 4'
Å bedehus, Lyngdal
(2015)
39.
10
Charles Hansen
'Det jordiske håp og det himmelsk håp'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
40.
10
Charles Hansen
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den erobrede konge'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
41.
8
Charles Hansen
'Nokre knurra'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
42.
10
Charles Hansen
'Nokre vart avgudsdyrkarar og nokre dreiv hor'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
43.
17
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (1 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
44.
10
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (2 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
45.
8
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (3 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
46.
12
Charles Hansen
'Messiasprofetier fra profeten Jeremia (4 av 4)'
Å bedehus, Lyngdal
(2013)
Møteuke
47.
12
Chris Rosebrough
'Gud er hellig'
Holmavatn
(2016)
48.
14
Chris Rosebrough
'Jesus alene'
Holmavatn
(2016)
49.
8
Chris Rosebrough
'Nåden alene'
Holmavatn
(2016)
50.
16
Chris Rosebrough
'Tro i hjemmet'
Holmavatn
(2016)
51.
8
Chris Rosebrough
'Troen alene'
Holmavatn
(2016)
52.
21
Curt Westman
'Hvem blir frelst - 1'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
53.
12
Curt Westman
'Kan troen være forgjeves - 5'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
54.
15
Curt Westman
'Korsets evangelium - 2'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
55.
13
Curt Westman
'Kristuslivets realiteter - 6'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
56.
13
Curt Westman
'Oppreist med Kristus - 4'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
57.
10
Curt Westman
'Søk det som er der oppe - 3'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
58.
10
Dagfinn Nese
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen på Golgata'
Lyngmo i Sogn
(2016)
59.
8
Dagfinn Nese
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den forkasta byggesteinen'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
60.
11
Dagfinn Sandal
'Den gråt som behager Herren'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
61.
9
Dagfinn Sandal
'Der hvor jesus setter oss stevne'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
62.
13
Dagfinn Sandal
'Et salig plassbytte'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
63.
9
Dagfinn Sandal
'Hellig uro og vanntroens kulde'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
64.
11
Daniel Yahav
'Bilder på korset i det gamle testamentet - 3'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
65.
10
Daniel Yahav
'Det kommer liv i de tørre ben i dalen - 1'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
66.
8
Daniel Yahav
'Israel idag i lys av det profetiske ord - 2'
Ålesund
(2015)
67.
18
Edvard Foss
'En hovedsak'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
68.
23
Edvard Foss
'Han alene er min frelse'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
69.
19
Eivind Flå
'Hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt'
Israel
(2017)
Andakt i synagogen i hotell i Natanja
70.
10
Eivind Flå
'Men Gud som alltid lar oss vinne seier'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
71.
16
Eivind Flå
'Se det menneske'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
72.
12
Eivind Flå
'Tre beretninger fra Israels ørkenvandring - 1'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
73.
10
Eivind Flå
'Tre beretninger fra Israels ørkenvandring -2'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
74.
20
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 1'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
75.
13
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 2'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
76.
12
Eivind Flå
'Jesu gjenkomst - 3'
Frøyland forsamlingshus
(2016)
77.
11
Eivind Flå
'Herren åpner de blindes øyner'
Vigrestad misjonshus
(2016)
78.
26
Eivind Flå
'Hvem stoler du på deg selv eller Kristus'
Vigrestad misjonshus
(2016)
79.
10
Eivind Flå
'Vi går like opp til Jerusalem'
Vigrestad misjonshus
(2016)
80.
8
Eivind Flå
'Universets sentrum - 1'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
81.
7
Eivind Flå
'Universets sentrum - 2'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
82.
7
Eivind Flå
'Universets sentrum - 3'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
83.
6
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Alt er tomhet - litt om forfatteren av boken - T1'
Saron - Bryne
(2015)
84.
6
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Alt har sin tid - T4'
Saron - Bryne
(2015)
85.
5
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Bibelens verdikommisjon - Kunsten å være fornoeyd - T2'
Saron - Bryne
(2015)
86.
6
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Intet nytt under solen - 3'
Saron - Bryne
(2015)
87.
5
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Røsten fra slangen i Edens hage - T5'
Saron - Bryne
(2015)
88.
7
Eivind Flå
'GLIMT FRA PREDIKANTENS BOK - Tenk på din skaper'
Saron - Bryne
(2015)
89.
8
Eivind Flå
'Guds fulle rustning - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
90.
9
Eivind Flå
'Guds fulle rustning - T2'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
91.
7
Eivind Flå
'Tilfluktstedene'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
92.
10
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 1'
Lyngdal
(2018)
Bibelcamp
93.
5
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 2'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
94.
8
Erik Furnes
'EN UTILSLØRT GUD - 3'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
95.
6
Erik Furnes
'Hiskia'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
96.
14
Erik Furnes
'Livet med det gode håp'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
97.
7
Erik Furnes
'Sjå og lev.mp3'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
98.
6
Erik Furnes
'TIL GUDS ÆRE ÅLEINA'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
99.
5
Erik Furnes
'Dere er Guds utvalgte'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
100.
10
Erlend Hardang
'Så høyt har Gud elsket dere - Joh 3,16'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
101.
21
Gordon Tobiassen
'Skatten i åkeren'
De Fries Forsamling, Verdalen
(2018)
102.
19
Gordon Tobiassen
'De siste dager og endetider'
Moi bedehus
(2018)
103.
8
Gordon Tobiassen
'Hva fortrinn har Israel?'
Skjæveland bedehus
(2018)
104.
11
Gordon Tobiassen
'Guds plan for Midtøsten'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevnet Ordet&Israel
105.
11
Gordon Tobiassen
'Israel_Idag_2017'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
106.
5
Gordon Tobiassen
'For jøde først'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
107.
6
Gordon Tobiassen
'KRISTUS I SALMENE - Kristus øvstepresten'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
108.
7
Gordon Tobiassen
'GT-Alle vart døypte til Moses i skya og i havet'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
109.
8
Gordon Tobiassen
'GT-Kva er så spesielt med folket og landet Israel'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg Ordet&Israel
110.
22
Gunnstein Nes
'Politiske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
111.
17
Gunnstein Nes
'Guds frelse til Israels folk og land - 1'
Fredheim Arena
(2017)
112.
21
Gunnstein Nes
'Guds frelse til Israels folk og land - 2'
Fredheim Arena
(2017)
113.
14
Gunnstein Nes
'Sjå eg kjem snart'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevnet Ordet&Israel
114.
12
Gunnstein Nes
'Herrens_hoegtider-3Mos23'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
115.
14
Gunnstein Nes
'Eg er trufast'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
116.
17
Gunnstein Nes
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over folkeslaga i Josafats dal'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
117.
9
Gunnstein Nes
'KRISTUS I SALMENE - Kristus den rettferdige kongen'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
118.
6
Gunnstein Nes
'KRISTUS I SALMENE - Kristus og brura'
Lyngmo i Sogn
(2015)
Profetisk helg Ordet&Israel
119.
14
Gunnstein Nes
'Bønnerett og barnerett - T2'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
120.
17
Gunnstein Nes
'Mannens ansvar i heimen - T4'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
121.
12
Gunnstein Nes
'Men nå ER vi Guds born - T1'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
122.
16
Gunnstein Nes
'Vokt fårene - Hyrdeansvaret - T3'
Ognatun
(2015)
Mannsweekend
123.
13
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 1'
Saron - Bryne
(2015)
124.
10
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 2'
Saron - Bryne
(2015)
125.
9
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 3'
Saron - Bryne
(2015)
126.
9
Gunnstein Nes
'Som forbilde for oss - 4'
Saron - Bryne
(2015)
127.
18
Gunnstein Nes
'Nokre freista Kristus'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
128.
8
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T1'
Vigrestad misjonshus
(2014)
129.
12
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T2'
Vigrestad misjonshus
(2014)
130.
9
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T3'
Vigrestad misjonshus
(2014)
131.
20
Gunnstein Nes
'Men Jesus er større - T4'
Vigrestad misjonshus
(2014)
132.
17
Håkon C Hartvedt
'En underlig historie'
Holmavatn
(2018)
Inspirasjonshelg Evangelisten
133.
9
Hans Kristoffer Goa
'David og Mefiboset - Til bord med Kongen'
Saron - Bryne
(2015)
134.
14
Hans Kristoffer Goa
'Kvinnen ved Sykars brønn'
Saron - Bryne
(2015)
135.
8
Hans Kristoffer Goa
'Tabor'
Saron - Bryne
(2015)
136.
12
Irene Krokeide Alnes
'Guds hjerte'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
137.
13
Irene Krokeide Alnes
'Hjelpende hender.mp3'
Ogna bedehus
(2017)
138.
9
Jakob Bårdsen
'Guds trøst'
Berøa Langåker
(2018)
139.
10
Jan Bygstad
'Er Gud i GT og NT den samme'
Frøyland forsamlingshus
(2017)
1.mai møte
140.
15
Jogeir Lianes
'Skapelse eller evolusjon'
Kleppe bedehus
(2017)
1,mai møte
141.
16
Johan Halsne
'Betydningen av at Jesus reiste fra jorden til Himmelen'
Furutangen, Randøy
(2018)
Pinsestevne
142.
7
Johan Halsne
'Der Kongens Ord er der er det kraft'
Åkrahallen
(2017)
Andakt på Bedehussang
143.
10
Johan Halsne
'La meg få høre om Jesus'
Åkrahallen
(2017)
Andakt på Bedehussang
144.
15
Johan Halsne
'Jeg kommer snart'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
145.
14
Johan Halsne
'Josef'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
146.
12
Johan Halsne
'Nåde - 1'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
147.
6
Johan Halsne
'Nåde - 2'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
148.
13
Johan Halsne
'NÅDE i praksis - Invitasjon til det store gjesteb'
Lyngdal
(2017)
Bibelcamp
149.
6
Johan Halsne
'Vi har en yppersteprest'
Furutangen, Randøy
(2015)
Pinsestevne
150.
13
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 1'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta påskemøter
151.
6
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 2'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
152.
5
Johannes Kleppa
'Fra Edens hage til Den nye jord - 4'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
153.
9
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 1'
Saron - Bryne
(2017)
154.
7
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 2'
Saron - Bryne
(2017)
155.
6
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 3'
Saron - Bryne
(2017)
156.
5
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 4'
Saron - Bryne
(2017)
157.
6
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 5'
Saron - Bryne
(2017)
158.
7
Johannes Kleppa
'Aktuelle tankar frå Paulus sine brev til Timoteus - 6'
Saron - Bryne
(2017)
159.
7
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 1'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøte
160.
6
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 2'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
161.
5
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 3'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
162.
5
Johannes Kleppa
'Påskebudskapet - 4'
Salem, Sola
(2016)
Sarepta påskemøter
163.
4
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T1'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
164.
4
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T2'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
165.
4
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T3'
Mosby bedehus
(2014)
Vinterbibelkurs
166.
4
Johannes Kleppa
'Frå Gudsåpenbaringa i GT - T4'
Mosby bedehus
(2014)
Vintgerbibelkurs
167.
11
John Roger Nesje
'Teknologiske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
168.
7
John Roger Nesje
'Herrens pakter'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
169.
8
John Roger Nesje
'GUDS ULIKE DOMMER - For Kristi domstol'
Lyngmo i Sogn
(2016)
Profetisk helg Ordet&Israel
170.
13
John Skåland
'6dagers krigen i 1967'
Kvinatun
(2018)
Mannsweekend
171.
13
Johnn Hardang
'His eyes is on the sparrow (Eva Vea synger sangen til slutt)'
Åkrahallen
(2016)
Bedehussang
172.
17
Johnn Hardang
'Jeg vil heller ha Jesus (Irene Vestvik synger sangen til slutt)'
Åkrahallen
(2016)
Bedehussang
173.
21
Johnn Hardang
'Dagen da døden døde'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
174.
15
Johnn Hardang
'Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag'
Framnes
(2016)
175.
26
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (1 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
176.
19
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (2 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
177.
10
Johnn Hardang
'Hvem er Gud (3 av 3)'
Grimstad bibelskole
(2016)
Sommerstevne Ordet&Israel
178.
11
Jon Håvard Gundersen
'Gud hører deg Har bøyd sitt øre ned til deg - Salme 17'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta møte
179.
9
Justin Peters
'Falsk lære (2) - spørsmålsrunde fortsetter'
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
180.
7
Justin Peters
'Heavenly tourism'
Kilden, Nærbø
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
181.
13
Justin Peters
'Vokt dere for de falske profeter - del1 (med norsk tolk)'
Misjonshuset, Kristiansand
(2015)
182.
6
Justin Peters
'Vokt dere for de falske profeter - del2 (med norsk tolk)'
Misjonshuset, Kristiansand
(2015)
183.
5
Justin Peters
'Clouds without water - False prophets'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
184.
8
Justin Peters
'Dangerous doctrines'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
185.
9
Justin Peters
'Falsk lære (1)'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
186.
6
Justin Peters
'Falsk lære (2) 15min + spørsmålsrunde'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
187.
7
Justin Peters
'How to hear Gods voice today'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
188.
7
Justin Peters
'Hurting healings'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
189.
8
Justin Peters
'The Morass of Moralism - Seeker Sensitive'
Salem, Stavanger
(2015)
Seminarhelg om Falske profeter
190.
17
Jørgen Tønnesen
'Jesu endetidstale - Matt 24,1-28 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
191.
11
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 1'
Saron - Bryne
(2017)
192.
10
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien - 2'
Saron - Bryne
(2017)
193.
9
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien – 3'
Saron - Bryne
(2017)
194.
10
Jørgen Tønnesen
'Guds fotavtrykk i historien – 4'
Saron - Bryne
(2017)
195.
6
Jørgen Tønnesen
'Guds_lam'
Vigrestad misjonshus
(2017)
196.
12
Jørgen Tønnesen
'Moses valgte heller å lide ondt'
Vigrestad misjonshus
(2017)
197.
6
Karl Johan Kjøde
'Tro og virkelighet - Er tro blind'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
198.
7
Kjell Dahlene
'Begravet med Ham'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
199.
8
Kjell Dahlene
'Herrens kalk - samfunnsmåltid - 2'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
200.
7
Kjell Dahlene
'Herrens kalk samfunnsmåltid - 1'
Salem, Sola
(2017)
Sarepta påskemøter
201.
7
Kjell Dahlene
'Maria Magdalena'
Salem, Sola
(2017)
Sareptamøter påskemøter
202.
5
Kjell Dahlene
'Gi meg igjen din frelses fryd - Salme 51-14'
Frøyland forsamlingshus
(2015)
203.
4
Kjell Furnes
'Moralske tegn i tiden'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
204.
5
Kjell Furnes
'Jesu endetidstale - Matt 25,31-46 '
Gavelstad gjestegård
(2017)
205.
7
Kjell Furnes
'Herrens folk - Israel og menigheten'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
206.
5
Kjell Furnes
'Alle åt den same åndelige maten og drakk den sam'
Lyngmo i Sogn
(2014)
Profetisk helg med Ordet&Israel
207.
12
Klaus Muff
'Drikk av Kilden'
Varhaug misjonshus
(2017)
208.
14
Klaus Muff
'Glemmende Det som ligger bak'
Varhaug misjonshus
(2017)
209.
6
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2018)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
210.
7
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2018)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
211.
7
Knut Skårland
'At Kristus må få bo i deres hjerte'
Saron - Bryne
(2017)
212.
7
Knut Skårland
'For de er tre som vitner - Ånden og vannet og blo'
Saron - Bryne
(2017)
Møteuke - Indre Sjømannsmisjon
213.
10
Knut Skårland
'Har Gud flyttet inn i ditt hjerte'
Saron - Bryne
(2017)
214.
5
Knut Skårland
'Jesus er håpet for en håpløs verden'
Saron - Bryne
(2017)
215.
8
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Også vi vil være som de andre'
Vigrestad misjonshus
(2018)
Ungdomsuke
216.
5
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Jesus kommer igjen'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
217.
5
Kristian Johansen
'Annerledesfolket - Noa - 1'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
218.
16
Kurt Urhaug
'70-tallet i beibelen'
Saron - Bryne
(2018)
Blå Kors helg
219.
14
Kurt Urhaug
'Israels løfter'
Saron - Bryne
(2018)
Blå Kors helg
220.
9
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (4 av 6)'
Saron - Bryne
(2018)
Møtuke
221.
9
Kurt Urhaug
'Kristus i Salmane'
Holmavatn
(2017)
Inspirasjonshelg Evangelisten
222.
13
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Eselet - 1'
Saron - Bryne
(2017)
Blå-Kors helg
223.
7
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Kamelen - 4'
Saron - Bryne
(2017)
224.
13
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Lammet -3'
Saron - Bryne
(2017)
Blå-Kors helg
225.
11
Kurt Urhaug
'Den korsfestedes triumf - 1'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
226.
10
Kurt Urhaug
'Den korsfestedes triumf - 2'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
227.
10
Kurt Urhaug
'Jesus lever'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
228.
10
Kurt Urhaug
'KurtUrhaug-Treskeplassen.mp3'
Holmavatn
(2016)
Inspirasjonshelg Evangelisten
229.
26
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 1'
Saron - Bryne
(2016)
230.
13
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 2'
Saron - Bryne
(2016)
231.
7
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 3'
Saron - Bryne
(2016)
232.
5
Kurt Urhaug
'I de siste dager - 4'
Saron - Bryne
(2016)
233.
8
Kurt Urhaug
'Spør dyra dei skal lære deg - Dragen - 2'
Saron - Bryne
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
234.
13
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 1'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
235.
10
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 2'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
236.
9
Kurt Urhaug
'Den Hellige Ånds gjerning - 3'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
237.
10
Kurt Urhaug
'Den tredje dagen'
Holmavatn
(2015)
Inspirasjonshelg
238.
9
Kurt Urhaug
'Doggdråpen - en gave - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
239.
10
Kurt Urhaug
'KurtUrhaug-Doggdraapen-en_gave-2.mp3'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
240.
16
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (1 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
241.
15
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (2 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
242.
10
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (3 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
243.
14
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (5 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
244.
10
Kurt Urhaug
'Til Ordet og Vitnesbyrdet (6 av 6)'
Saron - Bryne
(2014)
Møteuke
245.
8
Lars Dale
'Tro og overtalselse'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
246.
5
Lars Olav Gjøra
'Tro og frelsesvisshet'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferanse
247.
8
Leif Solheim
'La oss legge av synden som tynger'
Holmavatn
(2017)
Inspirasjonshelg Evangelisten
248.
9
Leif Solheim
'Alle ting samvirker til det gode'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
249.
7
Leif Solheim
'Hvor er det blitt av gnisten'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
250.
8
Leif Solheim
'Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
251.
7
Leiv Roald Thu
'Tatovering'
Saron - Bryne
(2017)
252.
17
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 1'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
253.
7
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 2'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
254.
6
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 3'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
255.
7
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 4'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
256.
6
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 5'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
257.
8
Magnar Birkedal
'Daniels store syner og tragedie - 6'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
258.
11
Magnar Birkedal
'Men alle de som tok imot Ham gav han rett til å bli Guds barn'
Moi bedehus
(2017)
259.
10
Magnar Birkedal
'Mellommannen'
Tau bedehus
(2017)
260.
6
Magnar Birkedal
'Vismenn fra Østen ville finne Messias'
Tau bedehus
(2017)
261.
9
Margit Hunemo
'Et liv i nåde og kjennskap'
Bore bedehus
(2017)
262.
5
Margit Hunemo
'I min stad'
Kleppe bedehus
(2017)
263.
6
Margit Hunemo
'I stilla og tillit skal din styrke vera - Jes.30,15-1'
Kleppe bedehus
(2017)
264.
6
Margit Hunemo
'Vi bor ei her'
Kleppe bedehus
(2017)
265.
7
Margit Hunemo
'Livsforvandlende førstehjelp'
Bore bedehus
(2016)
266.
6
Margit Hunemo
'Det var en som var villig å dø i mitt sted'
Orre bedehus
(2016)
267.
8
Margit Hunemo
'Du kjem ikkje utanom Jesus'
Sele bedehus
(2016)
268.
5
Marie Lode
'Hvem er Jesus'
Varhaug misjonshus
(2016)
269.
7
Marie Lode
'Jesus livets brød'
Varhaug misjonshus
(2016)
270.
6
Marie Lode
'Vårt hjemland er Himmelen'
Varhaug misjonshus
(2016)
271.
5
Marie Lode
'Den blindfødde'
Kvitsøy bedehus
(2015)
272.
5
Marie Lode
'Herren kaller Samuel'
Kvitsøy bedehus
(2015)
273.
5
Marie Lode
'Jesus blir bundet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
274.
7
Marie Lode
'Juleevangeliet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
275.
6
Marie Lode
'Simeon i templet'
Kvitsøy bedehus
(2015)
276.
6
Marie Lode
'Guds rustning - 1'
Nærbø bedehus
(2015)
277.
5
Marie Lode
'Guds rustning - 2'
Nærbø bedehus
(2015)
278.
5
Marie Lode
'Guds rustning - 3'
Nærbø bedehus
(2015)
279.
8
Marie Lode Hornnes
'Den rike unge mannen'
Vigrestad misjonshus
(2017)
280.
5
Marie Lode Hornnes
'Gå inn gjennom den trange porten'
Vigrestad misjonshus
(2017)
281.
5
Marie Lode Hornnes
'Guds Ords mottakelse i Tessalonikia'
Vigrestad misjonshus
(2017)
282.
5
Marie Lode Hornnes
'Rik i Gud'
Vigrestad misjonshus
(2017)
283.
5
Marie Lode Hornnes
'Rom 12 1-2'
Vigrestad misjonshus
(2017)
284.
6
Marie Lode Hornnes
'Se jeg står for døren og banker'
Vigrestad misjonshus
(2017)
285.
9
Marit Stokken
'To vinger - Ordet og bønnen'
Ogna bedehus
(2017)
286.
8
Marwaan Beem
'Isaak og Ismael'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
287.
10
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Hvordan blir en født på ny?'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
288.
6
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Jesus er Det levende vannet'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
289.
6
Mathias Mjølhus
'Annerledesfolket - Jesus kommer snart'
Vigrestad misjonshus
(2016)
Ungdomsuke
290.
6
Michael Ots
'Why believing at all'
Grimstad bibelskole
(2017)
VERITAS troskonferansen
291.
8
Mikael Järlestrand
'Historien om Peter fra Mat 26-30'
Vigrestad misjonshus
(2017)
Andakt i påskekonsert
292.
15
Nils Kåre Strøm
'Forandring'
Talgje
(2017)
293.
6
Odd Sverre Hove
'Israel i dag'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne Ordet&Israel
294.
8
Ola Grytten
'Er Israel en aparteidstat'
Ålesund
(2015)
Sommerstevne
295.
7
Ola Tulluan
'Romerbrevet 11 - T1.mp3'
Tonstadli
(2018)
296.
5
Ola Tulluan
'Romerbrevet 11 - T2.mp3'
Tonstadli
(2018)
297.
10
Olaf Aamodt
'Vårt nye legeme'
Moi bedehus
(2015)
298.
9
Per Braaten
'Egypt i det profetiske ord'
Klippen, Sandnes
(2015)
299.
6
Per Nygard
'Dess fastere har vi det profetiske ord - T2'
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
300.
7
Per Nygard
'Dess fastere har vi det profetiske ord - T1'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
301.
10
Per Nygard
'Utsendt av Gud'
Framnes
(2014)
302.
7
Per Tjøstheim
'Jesus kommer igjen 2 ganger'
Saron - Bryne
(2017)
303.
6
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 1'
Saron - Bryne
(2017)
304.
6
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 2'
Saron - Bryne
(2017)
305.
6
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 3'
Saron - Bryne
(2017)
306.
6
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 4'
Saron - Bryne
(2017)
307.
7
Per Tjøstheim
'Kristus i GT - Messiasprofetier i Mosebøkene - 5'
Saron - Bryne
(2017)
308.
13
Per Tveten
'Hjelpesløses hjelper - Salme 121'
Tau bedehus
(2017)
309.
9
Per Tveten
'Kontrast'
Tau bedehus
(2017)
310.
9
Per Tveten
'Vanskelig eller umulig?'
Tau bedehus
(2017)
311.
6
Petter Olsen
'Den bortkomne og den hjemmeværende sønnen'
Saron - Bryne
(2013)
312.
10
Rune Ludvigsen
'Når Kristus VÅRT LIV åpenbares'
Lyngmo i Sogn
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
313.
6
Rune Ludvigsen
'Herrens Ord'
Lyngmo i Sogn
(2017)
Profetisk helg Ordet&Israel
314.
8
Rune Ludvigsen
'GUDS ULIKE DOMMER - Dommen over den store hvite trone'
Lyngmo i Sogn
(2016)
315.
8
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
316.
6
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
317.
5
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
318.
5
Rune Ludvigsen
'Tornebusken - 4'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
319.
7
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
320.
7
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
321.
5
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
322.
5
Rune Ludvigsen
'Lærdommer fra Josefs liv - 4'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
323.
8
Sagrusten
'Kan vi stole på Bibelen'
Salem, Stavanger
(2016)
324.
9
Seth Postell
'Guds utvelgelse av Israel i lys av 1 Mos 1-28'
Grimstad
(2017)
Sommerstevnet OrdetOgIsrael
325.
5
Seth Postell
'Gud elsker Gaza'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
326.
5
Seth Postell
'Guds utvelgelse av Israel i lys av 1.Mos 1-28'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
327.
5
Seth Postell
'Nøkkelen til Guds frelsesplan'
Grimstad bibelskole
(2017)
Sommerstevne Ordet&Israel
328.
7
Sigmund Måge
'Jesus er livet'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
329.
6
Sigmund Måge
'Jesus kommer igjen'
Framnes
(2016)
Evangelistens bibelkonferanse
330.
5
Sigmund Måge
'Jesus alene'
Framnes
(2015)
Evangelistens bibelkonferanse
331.
7
Sigmund Måge
'Den gode Hyrde'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
332.
5
Sigmund Måge
'Herren er nær'
Framnes
(2014)
Evangelistens Bibelkonferanse
333.
10
Steinar Handeland
'Stormtid over jorden'
Framnes
(2014)
334.
12
Steinar Harila
'De tørre ben i dalen'
Nærbø bedehus
(2016)
335.
11
Steinar Harila
'Jeg vil igjen ta meg av deg'
Nærbø bedehus
(2016)
336.
11
Steinar Harila
'Visste du bare hva som tjente til ditt beste - Luk'
Nærbø bedehus
(2016)
337.
6
Steinar Harila
'Forteller om arbeidet i Hjelp til Russland'
Saron - Bryne
(2016)
Tatt opp via mobiltelefon
338.
5
Stig Skarstein
'Abraham som bilde på vår himmelske far - Mat24'
Talgje bedehus
(2017)
339.
7
Stig Skarstein
'Nikodemus møter Jesus'
Talgje bedehus
(2017)
340.
8
Stig Skarstein
'Prøvelse og trøst'
Talgje bedehus
(2017)
341.
15
Sølve Salte
'Jesus ta kontrollen'
Salem, Sola
(2018)
Sarepta møte
342.
8
Sølve Salte
'Bibelen eller biskopene?'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
343.
5
Torgeir Lauvås
'LYS VAAKEN - Lysterapi hos Jesus - 2'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
344.
5
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN - Et tempel for Den Hellige Ånd - 4'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
345.
6
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN Nåde den som sover - 1'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
346.
5
Torgeir Lauvås
'LYS VÅKEN Våkne øyner og ører - 3'
Ognatun
(2017)
Mannsweekend Imf Rogaland
347.
11
Trygve Vasvik
'Mot kveldstid skal det bli lys'
Moi bedehus
(2015)
348.
9
Trygve Vasvik
'Forløsningen'
Saron - Bryne
(2013)
349.
10
Trygve Vasvik
'Oppfyllte og uoppfyllte profetier'
Saron - Bryne
(2013)
350.
8
Vidar Brautaset
'Jesu endetidstale - 30.09.17 Matt 24,29-51'
Gavelstad gjestegård
(2018)
Profetisk helg Ordet&Israel
351.
10
Vidar Brautaset
'Jesus vil gi deg det levende vann'
Hovsherad
(2018)
Teltmøter
352.
9
Vidar Brautaset
'Elieser henter en brud til Isak'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
353.
7
Vidar Brautaset
'Elimelek og Nooimi'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
354.
13
Vidar Brautaset
'Fyllt med Den Hellige Ånd'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
355.
6
Vidar Brautaset
'Josef som forbilde på Jesus'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
356.
7
Vidar Brautaset
'Mester hva skal jeg gjøre for å arve evig liv'
Hovsherad
(2017)
Teltmøter
357.
8
Vidar Brautaset
'Gud frir deg ut fra undertrykkeren'
Vigrestad misjonshus
(2016)
358.
7
Vidar Brautaset
'Fristaden Kristus'
Hovsherad
(2015)
359.
7
Vidar Brautaset
'Ta til deg næring mens du er på gjennomreis'
Hovsherad
(2015)
360.
10
Vidar Brautaset
'Var det ikke for Herrens miskunn var det forbi med oss'
Hovsherad
(2015)
361.
7
Willy Jess
'Han vil gi dere hvile'
Saron - Bryne
(2013)
362.
8
Willy Mæland
'Forsoningen.mp3'
Moi bedehus
(2018)
363.
6
Willy Mæland
'Hovedlinjer i Skriften - 1'
Moi bedehus
(2018)
364.
5
Willy Mæland
'Hovedlinjer i Skriften - 2'
Moi bedehus
(2018)
365.
10
Willy Mæland
'Om dette har vi meget å si - Hebr 5-11 Kristus so'
Moi bedehus
(2018)
366.
7
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 1'
Moi bedehus
(2017)
367.
9
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 2'
Moi bedehus
(2017)
368.
8
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 3'
Moi bedehus
(2017)
369.
10
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 4'
Moi bedehus
(2017)
370.
10
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 5'
Moi bedehus
(2017)
371.
11
Willy Mæland
'Abrahams kall og utvelgelse - 6'
Moi bedehus
(2017)
372.
9
Willy Mæland
'I de siste dager skal det komme vanskelige tider'
Moi bedehus
(2017)
373.
7
Åsmund Steinnes
'Ein heilag Gud'
Klepp Stasjon bedehus
(2017)
374.
11
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (1 av 2)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
375.
9
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (2 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
376.
8
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (3 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
377.
6
Øystein Persson
'Hvem er en Gud som du (4 av 4)'
Birkeland folkehøgskole
(2016)
Bibelkurs
378.
13
Øystein Persson
'Løftets barn - 1'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
379.
7
Øystein Persson
'Løftets barn - 2'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
380.
5
Øystein Persson
'Løftets barn - 3'
Birkeland folkehøgskole
(2015)
Bibelkurs
381.
7
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (1)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
382.
7
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (2)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
383.
7
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (3)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs
384.
7
Øystein Persson
'De første ting - 1 Kor 15 (4)'
Birkeland folkehøgskole
(2014)
Bibelkurs